O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

 • GOK Susiec
 • Publikacja: 10.05.2022
 • Wyświetlenia 1,954

Dane kontaktowe

Telefon: 84 6654410

Adres: ul. Tomaszowska 100 Susiec

Fax: 84 6654517

e-mail: gok_susiec[małpa]wp.pl

Godziny pracy

Od poniedziałku - do piątku w godz. 7:30 - 15:30

W GOK odbywają się:

-wtorek godz. 13:15 zajęcia plastyczne (dzieci klas IV-VI)
-środa godz. 14:30 - zajęcia plastyczne (dzieci klas I-III)
- czwartek godz. 16:15 - Zumba dla dzieci

Godziny pracy komórek organizacyjnych

Administracja: 
od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 15:30

Punkt Informacji Turystycznej: 

Poniedziałek - sobota: 08:00-15:00
w okresie lipiec, sierpień
Poniedziałek - sobota: 08:00 - 15:00
Niedziela - INFORMACJA TURYSTYCZNA UDZIELANA JEST W MUZEUM POŻARNICTWA W OSEREDKU: 09:00 - 16:00

Biblioteka w Suścu: 
od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-16:00

Filia Biblioteczna w Majdanie Sopockim:
wtorek w godz. 12:00 - 16:00, soboty w godz. 8:00-16:00

Muzeum Pożarnictwa w Oseredku:

 maj – wrzesień ( okres turystyczny )

poniedziałek

nieczynne

wtorek – niedziela

09:00 – 16:00

październik - kwiecień

poniedziałek

nieczynne

wtorek – soboty

8:00 – 16:00

W okresie październik – kwiecień zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel. 84 6654410


Cennik biletów

5 zł – bilet normalny

 • dorośli

3 zł – bilet ulgowy

·        dzieci powyżej 7 roku życia,

·        młodzież szkolna,

·        studenci,

·        emeryci,

·        renciści,

·        strażacy,

·        nauczyciele

·        wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

·        kombatanci.

Środy - wstęp darmowy przez cały rok
 


Kadra
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

 • Joanna Kowalczuk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu
 • Agata Skiba - główny księgowy
 • Anita Malinowska - pracownik w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej
 • Elżbieta Gęborys - instruktor ds. kultury

Biblioteka w Suścu i Filia w Majdanie Sop.

 • Marzena Ważna - starszy bibliotekarz
 • Elżbieta Gęborys - bibliotekarz
 • Małgorzata Muca - bibliotekarz
Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
 • Lucyna Łasocha - pracownik administracyjno - techniczny ds. muzeum


 

Statut

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

 1. ma swoją siedzibę w miejscowości Susiec, ul.Tomaszowska 100.
 2. terenem działania ośrodka jest obszar gminy Susiec.
 3. ośrodek może działać na terenie Polski, a także poza granicami kraju.

 

W skład ośrodka wchodzą:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Suścu,
 2. Biblioteka w Suścu i filia biblioteczna w Majdanie Sopockim,
 3. Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
 4. Informacja Turystyczna

Celem ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Do podstawowych zadań ośrodka należy: 
 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 2. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjno – sportowych i turystycznych społeczeństwa.
 3. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, zespołów  i innych. 
 4. Organizacja  spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw, odczytów, turniejów wiedzy, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych , turystycznych i  sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 5. Działalność instruktażowo - metodyczna w zakresie upowszechniania kultury, twórczości ludowej i amatorskiego  ruchu artystycznego.
 6. Prowadzenie biblioteki w Suścu i filia biblioteczna w Majdanie Sopockim w tym:
  - udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie oraz prowadzenie wypożyczalni miedzy bibliotecznych
  - popularyzacja książek i czytelnictwa
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
 8. Organizowanie kursów języków obcych.
 9. Prowadzenie Klubu Antyalkoholowego „Prima” w zakresie tworzenia warunków do organizacji ruchów samopomocowych  dot. walki z nałogami i przemocą.
 10. Koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych
 11. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, szkołami i innymi instytucjami w zakresie kultury, sztuki i kultury fizycznej.
 12. Prowadzenie  współpracy kulturalnej z zagranicą oraz z kołami przyjaciół GOK, towarzystwami i fundacjami.
 13. Prowadzenie punku  informacji turystycznej poprzez promowanie potencjału turystycznego i kulturalnego gminy w kraju i za granica, organizacje kampanii promocyjnych, obsługę turystów.
 14. Działalność w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa.
 15. Sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury ludowej i regionalnej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami.