O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.

Uroczystości Patriotyczno- Religijne w Błudku z Okazji 78 Rocznicy Rozbicia Obozu Pracy Żołnierzy AK

Uroczystości Patriotyczno- Religijne w Błudku z Okazji 78 Rocznicy Rozbicia Obozu Pracy Żołnierzy AK
7 maja 2023 r. w Błudku odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 78 rocznicy Rozbicia Obozu Pracy Żołnierzy Armii Krajowej. Organizatorami tego wydarzenia byli: Wójt Gminy Susiec - Zbigniew Naklicki, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Zarząd Koła Rejonowego AK w Suścu, Proboszcz Parafii w Majdanie sopockim ks. dr Krzysztof Śniosek, a współorganizatorami; Szkoła Podstawowa w Majdanie Sopockim,  3 Zamojski Batalion Zmechanizowany w Zamościu przy współudziale 18 Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu i 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu oraz GOK Susiec.
Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przy pomniku na terenie byłego obozu. W przemarszu uczestniczyli: Orkiestra Dęta z Łosińca, Poczet ze sztandarem 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, Kompania Honorowa, poczty sztandarowe: Poczet Sztandarowy Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suścu, Poczty Sztandarowe Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Suśca, Józefowa, Krynic,  Łukowej,  Poczet Sztandarowy Stowarzyszenia Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Józefowskiej, Poczty Sztandarowy Światowego Związku AK Okręg Zamość, Stary Zamość, Łabunie, Komarów, Poczet Sztandarowy Światowego Związku AK koło Susiec, koło Szczebrzeszyn, Poczet Sztandarowy 9 P.P. AK z Tomaszowa Lubelskiego, poczty sztandarowe szkół z Suśca, Majdanu Sopockiego i Łosińca, harcerze, władze samorządowe, zaproszeni goście i mieszkańcy.
Dowódca Kompanii Honorowej porucznik Paweł Kuszyk złożył meldunek Dowódcy Garnizonu Zamość pułkownikowi Radosławowi Kudraj o gotowości Kompanii Honorowej do uroczystości. Następnie wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Państwowy przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Łosińca.
Część oficjalną obchodów rozpoczął występ słowno-muzyczny 29. DH „Bursztynowy Szlak” z Majdanu Sopockiego pod kierunkiem phm. Katarzyny Koper.  
Wszystkich zgromadzonych powitał Zbigniew Naklicki – Wójt Gminy Susiec. Głos zabrał również Poseł na Sejm RP, a zarazem Prezes ŚZŻAK O/Z - Sławomir Zawiślak, jak również Dyrektor Delegatury LUW w Zamościu – Monika Zawiślak reprezentująca Wojewodę Lubelskiego - Lecha Sprawkę.
Podczas uroczystości zostały przedstawione wspomnienia mjr. Bronisława Malca ps. „Żegota” odczytane przez zastępcę Komendanta Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim – Katarzynę Koper.
Po części oficjalnej odprawiona została Msza Święta przez proboszcza parafii Majdan Sopocki ks. dr Krzysztofa Śnioska.
Podporucznik Mirosław Hacia odczytał Apel Poległych, po którym oddano salwę honorową oraz złożono wieńce, kwiaty i znicze przy pomniku poległych Żołnierzy Armii Krajowej.
Delegacje składające kwiaty:
 • Żołnierze Garnizonu Zamość
 • W imieniu Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki – dyr. Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu – Monika Zawiślak
 • Światowy Związek Żołnierzy AK okręg Zamość – Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm, Magdalena Szczepańska - Wice Prezes  ŚZŻAK okręg Zamość, kpt. Józef Łaba
 •  Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki, Przewodniczący Rady Gminy Susiec – Mieczysław Jasina, Tomasz Skroban – Sekretarz Gminy Susiec;
 • Zamojska Rodzina Katyńska i AK Lubaczów – Halina Padjas – przedstawicielka Rodziny Katyńskiej, Bronisław Kazik, Bronisław Szuper,
 • Prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Tomaszów Lubelski – Lucyna Rebizant, Wiesława Rusin – Członek, Marian Maryńczak – Członek,
 • Prezes Stowarzyszenia Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Józefowskiej – prezes Wincenty Laszczak,
 • Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Zamościu – Tadeusz Pszenniak  - Prezes, Bogusław Dąbrowski  - wice prezes, Józef Zaśko - członek
 • SP im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu – Anna Kijko – Dyrektor, Grażyna Kozyra – nauczyciel
 • Rada Powiatu Tomaszowskiego - wice przewodniczący Rady Powiatu - Jan Fila, Radny Powiatu Tadeusz Suski
 • Wójt Gminy Łukowa – Stanisław Kozyra i Przewodniczący Rady Gminy Łukowa – Tadeusz Kraczek
 • Służby mundurowe Straży Pożarnej i Policji – Mirosław Michoński – Komendant PPSP w Tomaszowie Lubelskim, Artur Deryło – komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lub.,  Jarosław Krupa – kierownik Posterunku Policji w Suścu,
 • Placówka Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej – komendant ppłk Jacek Kozak
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy – Rafał Bodys – kierownik, Małgorzata Kolbus, Jan Szymański
 • Zarząd Gminny Związku OSP RP w Suścu – Piotr Korkosz, Jerzy Bosiak
 • Nadleśnictwo Zwierzyniec – w imieniu Nadleśniczego Lucjana Bednarza – Piotr Turczyn
 • Koło Gminne ZBOWiD w Suścu – Edward Trześniowski, Ludwik Iwanicki, Teresa Syta
 • Sekretarz Gminy Krynice – Marcin Kurzępa wraz z Ogólnopolskim Związkiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich Koło Gminne w Krynicach  - Stefan Schab
 • Ogólnopolski Związek Batalionów Chłopskich oddział w Zamościu – Kierepka Ryszard
 • NSP w Łuszczaczu  - Anna Rogowska – Dyrektor, Tomasz Pilipiec – nauczyciel
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Suścu – Jan Skroban – prezes
 • SP w Majdanie Sopockim – Teresa Hałasa – dyrektor, Katarzyna Koper – nauczyciel, Tomasz Pilipiec – nauczyciel
 • Gmina Jarczów – Tomasz Tyrka – Wójt Gminy Jarczów,  Jolanta Zawiślak – Dyrektor SP w Jarczowie wraz z zuchami.
 • Spółdzielnia Socjalna Arka w Suścu – Danuta Pakosik – Prezes, Monika Słotwińska – pracownik
 • Gmina Bełżec oraz Stowarzyszenie Ocalić od Zapomnienia w Brzezinach – Andrzej Adamek – Wójt Gminy Bełżec, Magdalena Szczepańska- Prezes Stowarzyszenia
 • Przedstawiciele Rodzin II Inspektoratu Zamojskiego AK pod dowództwem Mariana Pilarskiego – Adam Pyś, Andrzej Hulanicki
 • Harcerze z 29.DH „Bursztynowy Szlak” w imieniu Hufca ZHP Tomaszów Lubelski
Po złożeniu wieńców Bartłomiej Kiecana, członek orkiestry Dętej z Łosińca na trąbce odegrał utwór Śpij Kolego.
W uroczystości uczestniczyli także:
Poseł na Sejm RP, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Okręgowe w Zamościu – Sławomir Zawiślak, Posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego oraz Starostę Tomaszowskiego Henryka Karwana  reprezentował  V-ce Przewodniczący Rady Powiatu, Dyrektor PGE Dystrybucja w Tomaszowie Lub. – Jan Fila, Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę reprezentowała Dyrektor Delegatury LUW w Zamościu - Monika Zawiślak, Proboszcz Parafii Majdan Sopocki - Ks. dr. Krzysztof Śniosek, Przewodniczący Rady Gminy Susiec Mieczysław Jasina  wraz z radnymi i sołtysami, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub. – pułk. Artur Deryło, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub. - pułk. Mirosław Michoński, Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej - pułk. Jacek Kozak, Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec Lucjana Bednarza reprezentował - Piotr Turczyn, Wójt Gminy Bełżec –Andrzej Adamek, Wójta Gminy Krynice Jacka Wiśniewskiego reprezentował Sekretarz Gminy Marcin Kurzępa, Wójt Gminy Jarczów – Tomasz Tyrka, Wójt Gminy Łukowa –Stanisław Kozyra, Przewodniczący RG Łukowa - Tadeusz Kraczek, Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego –Tadeusz Suski, Sekretarz Gminy Susiec –Tomasz Skroban, Skarbnik Gminy Susiec –Jan Kudełka, Kierownik Posterunku Policji w Suścu –Jarosław Krupa, Dowódca Garnizonu Zamość i Dowódca 18 Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu – płk Radosław Kudraj,  25 Zamojski Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu – reprezentował kpt Bogdan Mikuła, Dowódca Kompani Honorowej i Przedstawiciel 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu – por Paweł Kuszyk, Komendant Wojewódzkiego Centrum Rekrutacji w Zamościu – ppłk Stanisław Styczyński, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego –  Jan Skroban, Dyrektor ZSP w Suścu – Janusz Kiecana, Dyrektor GOK w Suścu –Joanna Kowalczuk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Sopockim – Teresa Hałasa, Dyrektor SP w Łosińcu – Anna Kijko, Dyrektor NSP w Łuszczaczu – Anna Rogowska, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy – kierownik - Rafał Bodys, Zastępca Komendanta Hufca ZHP, Podharcmistrz 29 DH „Bursztynowy Szlak” z Majdanu Sopockiego -  Katarzyna Koper, Prezes Spółdzielni Socjalnej ARKA –Danuta Pakosik, Prezes Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Suścu –Edward Trześniowski, Prezes  Stowarzyszenia Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Józefowskiej –Wincenty Laszczak, Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy „BCH” Koło Gminne w Krynicach – Stefan Schab, Prezes Stowarzyszenia Ocalić od Zapomnienia w Brzezinach – Magdalena Szczepańska, Wiceprezes Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej okręg Roztoczański  - Roman Zegarlicki, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Rejonowe w Tomaszowie Lubelskim –Lucyna Rebizant, Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Zamościu –Tadeusz Pszenniak, Prezes Gminnego Zarządu OSP w Suścu – Piotr Korkosz, Ogólnopolski Związek Batalionów Chłopskich oddział Zamość – Ryszard Kierepka, Zamojska Rodzina Katyńska ze Zwierzyńca – wice prezes Zbigniew Padjas, kpt. Józef Łaba – świadek tamtych wydarzeń oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK z Horyńca Zdroju, a także harcerze, młodzież, mieszkańcy gminy oraz media.
Uroczystość poprowadziła Dyrektor GOK Susiec – Joanna Kowalczuk wraz z podporucznikiem Mirosławem Hacia.
Dziękujemy wszystkim osobom, które pomagały przy organizacji tej uroczystości.