O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.

Uroczystość patriotyczno - religijna upamiętniająca 80-tą rocznicę bitwy pod Różą oraz pomordowanych mieszkańców Róży i Łuszczacza w czasie II wojny światowej.

Uroczystość patriotyczno - religijna upamiętniająca 80-tą rocznicę bitwy pod Różą oraz pomordowanych mieszkańców Róży i Łuszczacza w czasie II wojny światowej.
21 maja 2023 r. odbyła się uroczystość patriotyczno – religijna upamiętniająca 80-tą rocznicę bitwy pod Różą oraz pomordowanych mieszkańców Róży i Łuszczacza w czasie II wojny światowej.
Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki, Związek Kombatantów RP i BWP – Koło Gminne w Suścu, Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Krasnobrodzie – ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk, a współorganizatorami byli Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu, 253 Kompania z 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu oraz 29. DH „Bursztynowy Szlak” z Majdanu Sopockiego.
Uroczystość rozpoczęto Hymnem Państwowym przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Łosińca pod batutą Janusza Kiecany.
Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki w imieniu organizatorów jak i swoim przywitał gości, którzy przyjęli zaproszenie, a swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu Tomaszowskiego - Henryk Karwana, Dyrektor PGE Dystrybucja w Tomaszowie Lubelskim i V-ce Przewodniczący Rady  Powiatu Tomaszowskiego -  Jan Fila, Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego -Tadeusz Suski, Przewodniczący Rady Gminy Susiec –  Mieczysław Jasina, Burmistrz Miasta Krasnobród - Kazimierz Misztal, Z-ca Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie – płk Piotr Burak, Sekretarz Gminy Susiec -Tomasz Skroban, Skarbnik Gminy Susiec - Jan Kudełka, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – Andrzej Borowiec, Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów – Ryszard Teterycz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów – Piotr Cisło, Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec Lucjana Bednarza reprezentowali leśniczy Bogdan Kulczycki i Piotr Szewczuk, Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentował Dyrektor PUP w Tomaszowie Lub.,  i Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego - Robert Bondyra, Dowódca 253 Kompani Lekkiej Piechoty w Zamościu i Przedstawiciel 25 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony  Terytorialnej w Zamościu – kpt Bogdan Mikuła, Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub. reprezentował Kierownik Posterunku Policji w Suścu - Jarosław Krupa, autor książki o Róży - Mieczysław Kawka,   Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łuszczaczu -  Anna Rogowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu - Janusz Kiecana, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Sopockim- Teresa Hałasa, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łosińcu – Anna Kijko, Dyrektor GOK Susiec - Joanna Kowalczuk, Kierownik WTZ Grabowica – Rafał Bodys, Z-ca Komendanta Hufca ZHP W Tomaszowie Lub. i podharcmistrz 29. DH „Bursztynowy Szlak” z Majdanu Sopockiego - Katarzyna Koper, V-ce Prezes Zarządu Oddziału  Gminnego OSP RP w Suścu – Tomasz Machalski,  Prezes Spółdzielni Socjalnej ARKA w Suścu – Danuta Pakosik, V-ce Prezes Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Suścu – Ludwik Iwanicki  oraz  Roman Ważny, Prezes ZNP w Suścu – Jan Skroban, Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP Koło Rejonowe w Tomaszowie Lubelskim - Marian Skiba oraz mieszkańcy naszej gminy.
Następnie zastępca Komendanta Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim Katarzyna Koper odczytała rys historyczny przygotowany przez wnuczkę kpt Bartłomowicza – p. Marię Krystyniecką.  
Kolejnym ważnym punktem uroczystości była uroczysta polowa Msza Święta odprawiona w intencji pomordowanych przez wikariusza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – Ks. Łukasz Kolasa.
Po Mszy Św. wystąpili uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łuszczaczu w programie słowno – muzycznym pod kierownictwem Teresy Puchacz i Anny Rogowskiej.
Głos zabrali również: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – Andrzej Borowiec oraz Starosta Powiatu Tomaszowskiego – Henryk Karwan.
Na zakończenie uroczystości przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej wieńce, kwiaty i znicze składały następujące delegacje:
 • Wójt Gminy Susiec- Zbigniew Naklicki, Sekretarz Gminy Susiec- Tomasz Skroban, Przewodniczący Rady Gminy Susiec- Mieczysław Jasina;
 • W imieniu Posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego - Jan Fila- wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego;
 • W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego- Robert Bondyra- Dyrektor PUP w Tomaszowie Lub. i Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego;
 • Starosta Tomaszowski- Henryk Karwan i Radny Powiatu- Tadeusz Suski;
 • Burmistrz Miasta Krasnobród – Kazimierz Misztal;
 • Związek Kombatantów RP i BWP Koło Gminne Susiec;
 • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu;
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suścu;
 • Spółdzielnia Socjalna Arka w Suścu;
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy;
 • Związek Inwalidów Wojennych RP Tomaszów Lubelski;
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dr Andrzej Borowiec i dr Andrzej Kluczkowski;
 • Nadleśnictwo Józefów i Tomaszów- Ryszard Teterycz- Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów i Piotr Cisło- Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów;
 • Nadleśnictwo Zwierzyniec z delegacją w składzie: Piotr Szewczuk- inż. nadzoru i Bogdan Kulczycki- leśniczy;
 • Zarząd Gminy Związku OSP RP w Suścu z delegacją w składzie: Tomasz Machalski, Łukasz Mikuła, ppłk. Piotr Burak- służba więzienna, Jarosław Krupa- kierownik posterunku policji w Suścu;
 • Dowódca 253 Kompanii Lekkiej Piechoty kpt. Bogdan Mikuła;
 • Prezes ZNP w Suścu -Jan Skroban;
 • Niepubliczna Szkoła w Łuszczaczu i Stowarzyszenie „Zawsze razem” na rzecz miejscowości Łuszczacz i Róża;
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim;,
Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Sąsiadki” Łuszczacz i Róża.
Uroczystość poprowadziła Dyrektor GOK Susiec – Joanna Kowalczuk.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania.