O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.

Kultura ludowa i tradycyjna - MKiDN 2020

  • MKiDN
  • Publikacja: 10.05.2022
  • Wyświetlenia 69


Gminny Ośrodek Kultury w Suścu otrzymał dofinansowanie zadania pt. "XIX Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu" w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.W dniach 19 i 24 sierpnia 2020 odbyły się warsztaty śpiewu ludowego w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zorganizowane dla 8 Zespołów Śpiewaczych z Gminy Susiec: „Jutrzenka”, „Zagórzanki”, „Kwiaty Roztocza”, „Olszanka”, „Parzanki”, „Szumy”, „Grabowiczanki”, „Sopocka Nuta.
Warsztaty poprowadziła Pani Barbara Rabiega – Muzyk wokalistka, specjalność śpiew solowy, Początki przygody z muzyką ludową Pani Barbara rozpoczęła w Zespole Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” działającego przy Zamojskim Domu Kultury jako akompaniator i instruktor wolaku. Od 2006 r solistka, wokalistka Orkiestry Symfonicznej im K. Namysłowskiego w Zamościu. Od 2011 r. jako instruktor zespołu wokalnego Ale Cantare z Płoskiego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość.
Celem zajęć było doskonalenie aparatu oddechowego, głosowego i artykulacyjnego, pracowano nad formą śpiewu zespołowego - dwu i trzygłosowego w małej, kilkunastoosobowej grupie
W 8 warsztatach uczestniczyła również dyrektor GOK Susiec Joanna Kowalczuk koordynator projektu.

GALERIA ZDJĘĆ

21 sierpnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu odbyły się warsztaty garncarstwa w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zorganizowanych dla dzieci i młodzieży. Warsztaty poprowadzili Magdalena Drożdż oraz Mirosław Lipski z pracowni ceramicznej działającej przy Roztoczańskiej Spółdzielni Socjalnej Warto w Krasnobrodzie.

GALERIA ZDJĘĆ

FILM WARSZTATY GARNCARSKIE

25 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyły się warsztaty rękodzieła „Pająki” ze słomy i papieru w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zorganizowanych dla dzieci i młodzieży. Warsztaty przeprowadzili Małgorzata i Tomasz Krajewscy twórcy ludowi należący do Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Stowarzyszenia Folk Słoma. Państwo Krajewscy wykonują tradycyjne pająki ze słomy, kwiaty z bibuły, słomiane kapelusze oraz pisanki na wydmuszkach jaj. Wykonują to wszystko wykorzystując wzory zaczerpnięte od swoich przodków, z pamięci najstarszych mieszkańców swojej gminy, z literatury oraz te pozyskane dzięki współpracy z działem etnografii Muzeum Lubelskiego w Lublinie.
Podczas warsztatów uczestnicy z kolorowej bibuły, słomy i innych materiałów wykonywali ludowe ozdoby zwane pająkami, które kształtem nawiązują do kryształowych żyrandoli widywanych w pałacach, czy kościołach. Dawniej wykonywano je w okresie Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy. Misją warsztatów było przywrócenie sztuce ludowej miejsca we współczesnych domach.

GALERIA ZDJĘĆ

FILM WARSZTATY PAJĄKÓWXIX Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu został objęty patronatem honorowym przez: Marszałka Województwa Lubelskiego - Jarosława Stawiarskiego oraz Starostę Tomaszowskiego - Henryka Karwana. Patronatem medialnym naszego Festiwalu jest: Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, LGD "Roztocze Tomaszowskie", Tygodnik Zamojski i Kronika Tygodnia.
11 października 2020 r. w sali widowiskowej GOK odbył się XIX Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu. Ze względu na pandemię festiwal przeprowadzony został zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zasad organizacji widowni podczas wydarzenia kulturalnego.  
XIX Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu to zadanie z programu Kultura Ludowa i Tradycyjna dofinansowana z MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, której wnioskodawcą jest GOK w Suścu.
Patronat Honorowy nad Festiwalem objął: Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski oraz Starosta Tomaszowski – Henryk Karwan.
Organizatorzy Festiwalu to: Wójt Gminy Susiec, Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, a współorganizatorzy: Urząd Gminy w Suścu, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
Patronat Medialny sprawowało: Radio Lublin,  Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia i Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”.
Na początku głos zabrała Dyrektor GOK Susiec – Joanna Kowalczuk kierując kilka słów do publiczności i informując o wytycznych do których należy się stosować. Następnie Wójt Gminy Susiec przywitał zebranych gości, którzy przyjęli zaproszenie i przybyli, a byli to: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Ewa Szałachwiej reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego - Jarosława Stawiarskiego, Przewodniczący Rady Gminy Susiec - Leszek Ważny, Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego – Dariusz Czop reprezentujący Starostę Powiatu Tomaszów Lub. -  Henryka Karwana, Skarbnik Gminy Susiec - Jan Kudełka, Sekretarz Gminy Susiec - Tomasz Skroban, Radny Powiatu Tomaszów Lub. - Tadeusz Suski,  Prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie” - Ewa Piwko –Witkowska, Dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli - Małgorzata Walaszczyk – Faryj, Kierownik SOK Jarczów - Katarzyna Dziura, Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach – Grzegorza Piliszczuk, z-ca Dyrektora WOK Lublin, a zarazem przewodniczący komisji konkursowej – Andrzej Sar, oraz członkowie komisji, Dyrektor ZSP w Suścu -  Janusz Kiecana, instruktora ds. dziedzictwa Kulturowego WOK Lublin – Kornelia Sar, a także zespoły z powiatu tomaszowskiego, zamojskiego, lubaczowskiego i krośnieńskiego, oraz KGW Tanewa z Suśca i media.
Głos zabrała także w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego -  Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Lublinie -  Ewa Szałachwiej, gratulując podjęcia się festiwalu oraz odczytała list gratulacyjny skierowany do organizatorów.
Również kilka słów przekazał w imieniu Starosty Powiatu Tomaszowskiego – Henryka Karwana - Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego –Dariusz Czop.
Po przemówieniach wyświetlono na ekranie koncerty artystów z Ukrainy, które usłyszeliśmy w wykonaniu Khyrystyny Oleksyn i Diany Bigun z Ivano – Frankivsk, oraz drugi koncert Switlana Prytulko -  Wolswin.
Na scenie zaprezentowali się Laureaci Konkursu Piosenki o Roztoczu czyli: Zespół „Olszanka” z Wólki Łosinieckiej pod kierownictwem Barbary Jarczak,  Zespół „Grabowiczanki” z Grabowicy pod kierownictwem Haliny Szymańskiej, Aleksandra Wołoszyn – Banaś i Urszula Wielgosz” z GOK w Narolu, Kapela Duklanie z Dukli pod kierownictwem Małgorzaty Walaszczyk Faryj i Zespół folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu pod kierownictwem Alicji Parkitny.  
Po występach głos zabrał przewodniczący komisji konkursowej - Andrzej Sar - muzyk, z-ca Dyrektora, a zarazem główny instruktor ds. dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny - WOK Lublin, który w imieniu całej komisji czyli: Kornelia Sar- muzyk, młodszy instruktor ds. dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny - WOK Lublin, Barbara Rabiega – muzyk, wokalistka, specjalność śpiew solowy , Janusz Kiecana – muzyk, Dyrektor ZSP Susiec, podziękował za udział poprzez nagrania utworów i wysoki poziom wykonawców.
Następnie nastąpiło odczytanie protokołu i wręczenie pamiątkowych dyplomów, ceramicznych talerzy – jako statuetek oraz nagród finansowych ufundowanych przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego – Henryka Karwana, oraz Wójta Gminy Susiec – Zbigniewa Naklickiego.
Komisja  po wysłuchaniu nagrań 20 zespołów amatorskich przyznała kolejne miejsca:
I miejsce: Zespół Folklorystyczny Wójtowianie z Krasnobrodu
II miejsce: Kapela ludowa Duklanie z Dukli
II miejsce: Aleksandra Wołoszyn-Banaś i Urszula Wielgosz GOK Narol
III miejsce: Zespół Olszanka z Wólki Łosinieckiej
III miejsce: Grabowiczanki z Grabowicy
 
Wyróżnienie I stopnia – Zespół Zagórzanki z Łuszczacza
Wyróżnienie I stopnia – Zespół Aleksandrowiacy z Aleksandrowa
Wyróżnienie I stopnia – Zespół Parzanki z Paar
Wyróżnienie I stopnia – Zespół Rodzina Prytulko Ukraina
Wyróżnienie I stopnia – Zespół Jutrzenka z Ciotuszy Nowej
 
Wyróżnienie II stopnia – Zespół ludowy Kalina z Rudy Wołoskiej
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Bell Canto z Tyszowiec
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Szumy z Suśca
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Majdanianki z Majdanu Nepryskiego
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Czerwona Jarzębina z Jarczowa
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Galycki Wizerunki Ukraina
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Pogranicze z Przewodowa
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Dolinianki z Bełżca
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Sopocka Nuta z Majdanu Sopockiego
Wyróżnienie II stopnia – Zespół Kwiaty Roztocza z gm. Susiec
Nagrody kierownikom zespołów wręczali Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Lublinie -  Ewa Szałachwiej oraz  Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego – Dariusz Czop.
Upominkowe kosze i podziękowania trafiły w kierunku komisji konkursowej, która miała nie łatwe zadanie w tym konkursie po raz pierwszy oceniać zespoły słuchając tylko nagrań, ale konkurs rządzi się swoimi zasadami i trzeba było przyznać miejsca i wyróżnienia.
Na zakończenie Festiwalu wystąpił zespół Polonica, który zaprezentował polską muzykę ludową w nowoczesnej formie. W ich repertuarze znalazły się stare przyśpiewki i pieśni ludowe, które niczym odkryty skarb nabrały nowego blasku i życia.
Na koniec Festiwalu Dyrektor GOK – Joanna Kowalczuk skierowała podziękowania w stronę Wójta Gminy Susiec – Zbigniewa Naklickiego, za pomoc i wsparcie przy organizacji Festiwalu, również do pracowników RUK Urzędu Gminy oraz swoich pracowników susieckiego GOK, a także Koła Gospodyń Wiejskich Tanewa z Suśca za przygotowanie poczęstunku.
Dziękujemy także mediom, które tego dnia były razem z nami.
Pozdrawiamy i mamy nadzieję, że za rok się spotkamy w plenerze na XX Transgranicznym Festiwalu Pieśni o Roztoczu.

GALERIA ZDJĘĆ

RELACJA KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
Przedstawiamy film z XIX Transgranicznego festiwalu Pieśni o Roztoczu w Suścu

FILM